معنی و ترجمه کلمه وابسته به بلسان به انگلیسی وابسته به بلسان یعنی چه

وابسته به بلسان

balsamic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها