معنی و ترجمه کلمه وابسته به بلوغ به انگلیسی وابسته به بلوغ یعنی چه

وابسته به بلوغ

puberal
pubertal

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها