معنی و ترجمه کلمه وابسته به بنا به انگلیسی وابسته به بنا یعنی چه

وابسته به بنا

structural

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها