معنی و ترجمه کلمه وابسته به بنزین به انگلیسی وابسته به بنزین یعنی چه

وابسته به بنزین

gasolinic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها