معنی و ترجمه کلمه وابسته به بهره بردارى به انگلیسی وابسته به بهره بردارى یعنی چه

وابسته به بهره بردارى

exploitative

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها