معنی و ترجمه کلمه وابسته به بوسه یا تماس به انگلیسی وابسته به بوسه یا تماس یعنی چه

وابسته به بوسه یا تماس

osculatory

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها