معنی و ترجمه کلمه وابسته به بوم شناسى گروهى به انگلیسی وابسته به بوم شناسى گروهى یعنی چه

وابسته به بوم شناسى گروهى

synecologic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها