معنی و ترجمه کلمه وابسته به بى سوادى به انگلیسی وابسته به بى سوادى یعنی چه

وابسته به بى سوادى

analphabetic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها