معنی و ترجمه کلمه وابسته به بى مفصلان به انگلیسی وابسته به بى مفصلان یعنی چه

وابسته به بى مفصلان

inarticulate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها