معنی و ترجمه کلمه وابسته به تاریخ علوم طبیعى به انگلیسی وابسته به تاریخ علوم طبیعى یعنی چه

وابسته به تاریخ علوم طبیعى

naturalistic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها