معنی و ترجمه کلمه وابسته به تب به انگلیسی وابسته به تب یعنی چه

وابسته به تب

febile
febrile
pyretic
pyrexial
pyrexic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها