معنی و ترجمه کلمه وابسته به تجزیه در اثر گرما به انگلیسی وابسته به تجزیه در اثر گرما یعنی چه

وابسته به تجزیه در اثر گرما

thermolytic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها