معنی و ترجمه کلمه وابسته به تجلیل نفس به انگلیسی وابسته به تجلیل نفس یعنی چه

وابسته به تجلیل نفس

self congratulatory

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها