معنی و ترجمه کلمه وابسته به تحرک به انگلیسی وابسته به تحرک یعنی چه

وابسته به تحرک

locomotive

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها