معنی و ترجمه کلمه وابسته به تذکیر و تانیث به انگلیسی وابسته به تذکیر و تانیث یعنی چه

وابسته به تذکیر و تانیث

sexed

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها