معنی و ترجمه کلمه وابسته به ترسیمات برجسته به انگلیسی وابسته به ترسیمات برجسته یعنی چه

وابسته به ترسیمات برجسته

stereometric

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها