معنی و ترجمه کلمه وابسته به تزیینات برجسته سه ترک به انگلیسی وابسته به تزیینات برجسته سه ترک یعنی چه

وابسته به تزیینات برجسته سه ترک

triglyphic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها