معنی و ترجمه کلمه وابسته به تشخیص ناخوشى به انگلیسی وابسته به تشخیص ناخوشى یعنی چه

وابسته به تشخیص ناخوشى

diagnostic
pathognomonic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها