معنی و ترجمه کلمه وابسته به تعالیم مذهبى به انگلیسی وابسته به تعالیم مذهبى یعنی چه

وابسته به تعالیم مذهبى

catechetic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها