معنی و ترجمه کلمه وابسته به تعدیل هزینه به انگلیسی وابسته به تعدیل هزینه یعنی چه

وابسته به تعدیل هزینه

sumptuary

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها