معنی و ترجمه کلمه وابسته به تعلیم و تربیت به انگلیسی وابسته به تعلیم و تربیت یعنی چه

وابسته به تعلیم و تربیت

educational

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها