معنی و ترجمه کلمه وابسته به تعهد یا قول به انگلیسی وابسته به تعهد یا قول یعنی چه

وابسته به تعهد یا قول

promissory

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها