معنی و ترجمه کلمه وابسته به تعویض یا جابجا سازى به انگلیسی وابسته به تعویض یا جابجا سازى یعنی چه

وابسته به تعویض یا جابجا سازى

substitutive

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها