معنی و ترجمه کلمه وابسته به تغییرات بافتى مغز به انگلیسی وابسته به تغییرات بافتى مغز یعنی چه

وابسته به تغییرات بافتى مغز

apractic
apraxic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها