معنی و ترجمه کلمه وابسته به تفتیش و بازرسى به انگلیسی وابسته به تفتیش و بازرسى یعنی چه

وابسته به تفتیش و بازرسى

inspective

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها