معنی و ترجمه کلمه وابسته به تفکیک و تبعیض به انگلیسی وابسته به تفکیک و تبعیض یعنی چه

وابسته به تفکیک و تبعیض

segregative

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها