معنی و ترجمه کلمه وابسته به تقسیم خودبخود به انگلیسی وابسته به تقسیم خودبخود یعنی چه

وابسته به تقسیم خودبخود

autotomic
autotomous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها