معنی و ترجمه کلمه وابسته به تماشاخانه به انگلیسی وابسته به تماشاخانه یعنی چه

وابسته به تماشاخانه

theatrical

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها