معنی و ترجمه کلمه وابسته به تمرکز روانى به انگلیسی وابسته به تمرکز روانى یعنی چه

وابسته به تمرکز روانى

cathectic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها