معنی و ترجمه کلمه وابسته به تنگه پاناما به انگلیسی وابسته به تنگه پاناما یعنی چه

وابسته به تنگه پاناما

isthmian
isthmic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها