معنی و ترجمه کلمه وابسته به توارد یا انتقال فکر به انگلیسی وابسته به توارد یا انتقال فکر یعنی چه

وابسته به توارد یا انتقال فکر

telepathic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها