معنی و ترجمه کلمه وابسته به توجیه به انگلیسی وابسته به توجیه یعنی چه

وابسته به توجیه

vindicatory

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها