معنی و ترجمه کلمه وابسته به تولید مثل یا آبستنى غیر جنسى به انگلیسی وابسته به تولید مثل یا آبستنى غیر جنسى یعنی چه

وابسته به تولید مثل یا آبستنى غیر جنسى

clonal

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها