معنی و ترجمه کلمه وابسته به تولید نیروى برق به وسیله آب یا بخار به انگلیسی وابسته به تولید نیروى برق به وسیله آب یا بخار یعنی چه

وابسته به تولید نیروى برق به وسیله آب یا بخار

hydroelectric

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها