معنی و ترجمه کلمه وابسته به تکان حرکت کننده با صعوبت به انگلیسی وابسته به تکان حرکت کننده با صعوبت یعنی چه

وابسته به تکان حرکت کننده با صعوبت

succussatory

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها