معنی و ترجمه کلمه وابسته به تیره گاو به انگلیسی وابسته به تیره گاو یعنی چه

وابسته به تیره گاو

taurine

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها