معنی و ترجمه کلمه وابسته به تیفوئید به انگلیسی وابسته به تیفوئید یعنی چه

وابسته به تیفوئید

typhoid

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها