معنی و ترجمه کلمه وابسته به ثوابت به انگلیسی وابسته به ثوابت یعنی چه

وابسته به ثوابت

sidereal

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها