معنی و ترجمه کلمه وابسته به جادوگرى به انگلیسی وابسته به جادوگرى یعنی چه

وابسته به جادوگرى

sorcerous
witchy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها