معنی و ترجمه کلمه وابسته به جاذبه زمین به انگلیسی وابسته به جاذبه زمین یعنی چه

وابسته به جاذبه زمین

geomagnetic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها