معنی و ترجمه کلمه وابسته به جانوران ذره بینى به انگلیسی وابسته به جانوران ذره بینى یعنی چه

وابسته به جانوران ذره بینى

animalcular

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها