معنی و ترجمه کلمه وابسته به جانوران به انگلیسی وابسته به جانوران یعنی چه

وابسته به جانوران

faunistic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها