معنی و ترجمه کلمه وابسته به جانور تک سلولى به انگلیسی وابسته به جانور تک سلولى یعنی چه

وابسته به جانور تک سلولى

amoebic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها