معنی و ترجمه کلمه وابسته به جانور دهان گرد به انگلیسی وابسته به جانور دهان گرد یعنی چه

وابسته به جانور دهان گرد

cyclostomate
cyclostomatous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها