معنی و ترجمه کلمه وابسته به جانور شناسى تطبیقى و توصیفى به انگلیسی وابسته به جانور شناسى تطبیقى و توصیفى یعنی چه

وابسته به جانور شناسى تطبیقى و توصیفى

zoographic
zoographical

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها