معنی و ترجمه کلمه وابسته به جانور شناسى به انگلیسی وابسته به جانور شناسى یعنی چه

وابسته به جانور شناسى

zoological

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها