معنی و ترجمه کلمه وابسته به جان گرایى یا همزاد گرایى به انگلیسی وابسته به جان گرایى یا همزاد گرایى یعنی چه

وابسته به جان گرایى یا همزاد گرایى

animistic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها