معنی و ترجمه کلمه وابسته به جان یا زندگى حیوانى انسان به انگلیسی وابسته به جان یا زندگى حیوانى انسان یعنی چه

وابسته به جان یا زندگى حیوانى انسان

psychical

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها