معنی و ترجمه کلمه وابسته به جزء به انگلیسی وابسته به جزء یعنی چه

وابسته به جزء

partitive

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها