معنی و ترجمه کلمه وابسته به جزیره به انگلیسی وابسته به جزیره یعنی چه

وابسته به جزیره

insular

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها